Een BHV’er moet zodanig opgeleid en uitgerust zijn, dat hij of zij deze taken goed kan uitvoeren:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.